سازندگاه کسب‌وکارهای نوآورانه کانی‌بوم به عنوان شتابدهنده تخصصی معدن و صنایع معدنی، به دنبال شناسایی و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور دارای راهکارهای هوشمند و مبتنی بر فناوری‌ در حوزه معدن و صنایع معدنی است. توجه به هوشمندسازی و فناوری‌های دیجیتال ضرورتی است که سبب فعال‌سازی و افزایش سطح دسترسی به منابع و افزایش بهره‌وری خواهند شد. کانی‌بوم از طریق به اشتراک‌گذاری اطلاعات، ایجاد بستر برای فعالیت‌های هم‌رسانی، توسعه بازار فناوری‌های نوآورانه و فراهم کردن آموزش، هدایت، منتورینگ و حمایت نقدی و غیرنقدی برای استارت‌آپ‌ها، زیرساخت‌های لازم برای توسعه دانش و فعالیت‌های دانش‌بنیان معدنی را در این سازندگاه فراهم آورده است.