جایگزینی ۶۰ درصدی منابع درآمدی نفتی از طریق معادن
جایگزینی ۶۰ درصدی منابع درآمدی نفتی از طریق معادن

معادن می‌توانند جایگزین درآمدهای نفتی کشور شوند.

به گزارش کانی مگ، به نقل از آنا،‌مهرداد اکبریان رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران اظهار کرد: امروز تمام برآوردها بر تغییر و پارادایم شیفت از انرژی‌های فسیلی بر انرژی‌های نو دارد و آنچه که به سرعت می‌تواند در ایران جایگزین درآمدهای نفتی شود، معدن است. به شرط آن که تمام ظرفیت‌های مغفول مانده را فعال کنیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به آمار و ارقام درباره توانایی جایگزینی ۶۰ درصدی منابع درآمدی نفتی از طریق معادن گفت: ایران به لحاظ ارزش ذخایر معدنی در کنار کشورهایی با چندین برابر وسعت سرزمینی جایگاه پنجم را دارا

است اما برخی موارد قابل بررسی ارجحیت به استفاده از این پتانسیل‌ها را در برخی نهادهای تخصصی گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اختلاف در میان فعالان معدنی طبیعی است اما اگر نتیجه اختلاف منتهی به تخریب فعالان حوزه معادن و تضعیف این بخش شود، باید با آن برخورد کرد و از نهادهای نظارتی نیز برای جلوگیری از تعارض منافع کمک گرفت.

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان این که امروز نیاز است تا بخش معدن و ظرفیت‌های مغفول مانده آن به جریان بیفتد، گفت: متأسفانه نگاه گروهی و منافع فردی یکی از موانع مهم در افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی است و نباید گذاشت که این نوع نگاه در برخی بازوهای تشکلی در بخش خصوصی غالب شود. وقتی مسئول دولتی این نوع رفتارهای عموما غیر اخلاقی را می‌بیند، اعتباری برای بخش خصوصی قائل نخواهد شد.

اکبریان با بیان این که برخی برای یک دستمال قیصریه را آتش می‌زنند؛ افزود: نتیجه این اعمال بی‌توجهی به سخنان به حق و دردمندانه بخش خصوصی است.

وی همچنین گفت: گویا برخی فراموش کرده‌اند وظیفه ذاتی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی چیست؟

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با یادآوری این نکته که کمیسیون‌های تخصصی در واقع منعکس‌کننده ندای حق‌طلبانه و منصفانه و کارشناسی بخش خصوصی است نه تخریب‌گر تشکل‌ها و فعالان این عرصه گفت: ما باید تلاش کنیم تا با استفاده از نگاه دولت سیزدهم، حداکثر استفاده را در جهت حمایت از اقتصاد معدنی ببریم و با رفع موانع و کاهش بروکراسی می‌توان به جای سهم یک درصدی، برداشت از ذخایر موجود کشور را به ۵ درصد و به نرم استانداردهای جهانی برسانیم؛ اما عده‌ای محدود در فضای مجازی با حیثیت اتاق بازرگانی ایران بازی کردند و بهانه به دست مخالفان آن دادند تا همه انتخابات برگزار شده در ماه‌های اخیر را باطل جلوه بدهند.

وی گفت: وقتی در میان ۱۸ کمیسیون ۱۵ کمیسیون با رای اکثریت آرا رؤسای خود را انتخاب کرده‌اند نشانه صحت فرایند انتخابات است. حالا در سه کمیسیون هم عده‌ای امکان ورود به سامانه را نداشته‌اند و درخواست تجدید انتخابات به صورت حضوری کرده‌اند. اولا این به معنای اختصاص این آراء به فرد خاصی نیست و ثانیا به هیچ وجه نمی‌توان به آن تقلب یا تخلف انتخاباتی نسبت داد و فرمان تخریب همه اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی را صادر کرد.