زنان شاغل در معادن ایران چند نفر هستند؟
زنان شاغل در معادن ایران چند نفر هستند؟

کانی مگ، فهیمه اکبری صحت- بی شک درباره سخت‌بودن کار معدن و مشقات کارگرانی که در تونل‌های تاریک اعماق زمین کار می‌کننداطلاعات فراوانی در دسترس هست. عموماً وقتی صحبت از کار کردن در معدن می‌شود فیزیک‌های مردانه تصویر می‌شود. غالباً هم عکس‌هایی که از کارگران معدن وجود دارد، این موضوع را تائید می‌کنند که کار […]

کانی مگ، فهیمه اکبری صحت- بی شک درباره سخت‌بودن کار معدن و مشقات کارگرانی که در تونل‌های تاریک اعماق زمین کار می‌کننداطلاعات فراوانی در دسترس هست. عموماً وقتی صحبت از کار کردن در معدن می‌شود فیزیک‌های مردانه تصویر می‌شود.

غالباً هم عکس‌هایی که از کارگران معدن وجود دارد، این موضوع را تائید می‌کنند که کار در معدن یک شغل مردانه به حساب می‌آید و این واقعیت ربطی به منطقه جغرافیایی ندارد، هر چند گام‌های مثبتی برای ورود زنان به این صنعت برداشته شده، اما همچنان حضور زنان در این بخش کمرنگ است.

پژوهش‌ها در این زمینه نیز نشان می‌دهد صنعت معدن کمترین تعداد زنان را در اعضای هیات مدیره شرکت‌های صنعتی سراسر جهان دارد.

بانوانی که حضورشان در آن فضاهای تاریک و عمیق ناباورانه است، آنها خود را عضوی از جمعیت بزرگ بانوان توانمند ایرانی می دانند که در صورت هموار شدن راه، می‌توانند نقش موثری در پویایی اقتصاد کشور داشته باشند.

معادن استخراج سنگ، شن و ماسه در صدر معادن فعال کشور

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری در سال ۱۳۹۸ را ارئه کرده است. این نتایج نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، چهار هزار و ۹۱۶ معدن درحال بهره‌برداری در کشور وجود داشته و بیشترین تعداد به معادن استخراج سنگ، شن و ماسه  با سه هزار و ۹۷۱ معدن اختصاص دارد.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۸ متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کشور برابر ۱۰۷ هزار و ۷۴ نفر بوده که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۸۰۷ نفر کارگر ساده، ۳۰ هزار و ۵۵۳ نفر کارگر ماهر، ۸ هزار ۱۸۴ نفر تکنسین، ۸ هزار و ۷۰۴ نفر مهندس و ۱۸ هزار و ۱۵۳ نفر شاغلین امور حمل‌ونقل بوده‌اند. همچنین متوسط تعداد شاغلان غیرتولیدی اداری، مالی و خدماتی در بخش معدن هم ۱۹ هزار و ۶۷۱ نفر بوده است.

همچنین بیشترین تعداد تعاونی‌های در حال بهره‌برداری در کشور متعلق به بخش خصوصی است به‌نحوی‌که طی سال گذشته از مجموع چهار هزار و ۹۷۴ معدن درحال بهره‌برداری، مالکیت چهار هزار و ۵۴۳ معدن خصوصی،‌ مالکیت ۲۸۰ معدن، تعاونی و مابقی معادن عمومی بوده است.

بررسی تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد که معادن ۵ تا ۹ نفر بیشترین و معادن دارای ۵۰۰ نفر و بیشتر کمترین میزان تعداد شاغلان را داشته‌اند.

زنان شاغل در معادن در حال بهره‌برداری هزار و ۲۴۶ نفر هستند

بررسی وضعیت مزد و حقوق‌بگیری شاغلین در این بررسی بیانگر آن است که از تعداد ۱۰۷ هزار و ۷۴ شاغل معادن در حال بهره‌برداری، ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر با مزد و حقوق‌بگیر، سه هزار و ۲۳۳ نفر از شاغلین بدون مزد و حقوق و بیش از ۳۲ هزار و ۳۰۰ نفر شاغل پیمان‌کاری بوده‌اند.

معادن استخراج سنگ و شن و ماسه بیشترین تعداد شاغلین و شاغلین مزد و حقوق‌بگیر و معادن استخراج سنگ آهن بیشترین تعداد شاغلین پیمان‌کاری را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد زنان شاغل در معادن در حال بهره‌برداری هزار و ۲۴۶ نفر بوده که از این تعداد بیشترین شاغلان زن در فعالیت معدنی استخراج سنگ و شن و ماسه و استخراج سنگ آهن مشغول کار بوده‌اند.

توزیع استانی معادن هم نشان می‌دهد استان‌های کرمان با ۵۷۲ معدن، خراسان رضوی با ۳۹۲ معدن و اصفهان با ۳۲۹ معدن بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری را در کشور دارند.

جدول زیر متوسط تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کشور برحسب وضعیت مزد و حقوق و فعالیت، بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهند.