فرصتی برای استفاده از منابع معادن
فرصتی برای استفاده از منابع معادن

به گزارش کانی مگ، اله‌وردی دهقانی با تاکید بر اهمیت«طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور»، گفت: موانعی که بر سر راه توسعه و بهره‌برداری از معادن بود با اصلاح قانون رفع شد، همچنین در این طرح روند واگذاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن با استفاده از ظرفیت کاداستر فراهم شده است. نماینده مردم ورزقان […]

به گزارش کانی مگ، اله‌وردی دهقانی با تاکید بر اهمیت«طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور»، گفت: موانعی که بر سر راه توسعه و بهره‌برداری از معادن بود با اصلاح قانون رفع شد، همچنین در این طرح روند واگذاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن با استفاده از ظرفیت کاداستر فراهم شده است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: در طرح مذکور مهلت برای استعلام‌ها کاهش یافت به این معنا که در طرح مذکور مهلتی که هر دستگاه برای پاسخگویی نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از هر معدن داشت، کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: براساس طرح اصلاح موادی از قانون معادن، حساب‌های مالی در مراکز، به شهرستان‌هایی که معادن در آن‌ها واقع شده، منتقل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: طبق این طرح  ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در شهرستان‌ها، هزینه‌ می‌شود در واقع پیش از این، درآمد مذکور به خزانه واریز می‌شد؛ اما با وجود اینکه براساس قانون باید به همان شهرستان برای هزینه باز می‌گشت؛ اما این مهم محقق نمی‌شد، حال آنکه با اصلاح قانون معادن نیازی به واریز این مبلغ به خزانه نیست و معادن باید در شهرستان‌ها هزینه کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با طرح اصلاح موادی از قانون معادن فرصتی ایجاد می‌شود که از معادن به درستی استفاده کرده و شهرستان‌هایی که معادن در آنها مستقر هستند نیز بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.