سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود
سند آمایش صنعتی، معدنی و تجاری کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود

به گزارش کانی مگ، به نقل از فارس، احمد تشکینی در جلسه تبیین آمایش صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در استان زنجان برگزار شد، گفت: تدوین سند آمایش یکی از مهمترین پروژه های دولت سیزدهم و وزارت صمت به شمار می‌رود که بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هر استان و شهرستان […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از فارس، احمد تشکینی در جلسه تبیین آمایش صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در استان زنجان برگزار شد، گفت: تدوین سند آمایش یکی از مهمترین پروژه های دولت سیزدهم و وزارت صمت به شمار می‌رود که بر اساس توانمندی‌ها و پتانسیل‌های هر استان و شهرستان آماده می‌شود.

وی افزود: تهیه این سند برای ۴۵۰ شهرستان در دستور کار قرار گرفته که در قالب سند شهرستانی، استانی و ملی تعریف شده است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف اصلی تهیه سند آمایش، افزود: هدف اصلی تهیه این سند ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در حوزه صنعت، معدن و تجارت است.

مسئول طرح آمایش صنعتی ، معدنی و تجاری در مورد واحدهایی که شامل طرح آمایش می شوند، گفت: پروژه هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند ، پروژه های دارای زنجیره ارزش افزوده هستند و واحدهای راکدی که توانمندی بازگشت به چرخه تولید را دارند در قالب این طرح قرار می‌گیرند.

تشکینی گفت: احیای معادن راکد و توسعه زیرساخت های شهرک های صنعتی نیز از جمله واحدهای مشمول در این طرح می باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: سند آمایش تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی و در سطح کشور اجرا  می‌شود.