اینترنت اشیاء تمامی کسب و کارها را در برمی‌گیرد
اینترنت اشیاء تمامی کسب و کارها را در برمی‌گیرد

کانی مگ، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اینترنت اشیاء در ۵ سال آینده سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های کسب و کارها را به خود اختصاص خواهد داد. اینفوگرافی زیر تصویری از وضعیت اینترنت اشیاء در ۵ سال آینده صنایع جهان است. طرح از سپیده کاشانی، عضو تحریریه کانی مگ

کانی مگ، بررسی‌ها نشان می‌دهد، اینترنت اشیاء در ۵ سال آینده سهم قابل‌توجهی از فعالیت‌های کسب و کارها را به خود اختصاص خواهد داد.

اینفوگرافی زیر تصویری از وضعیت اینترنت اشیاء در ۵ سال آینده صنایع جهان است.

طرح از سپیده کاشانی، عضو تحریریه کانی مگ