تامین مالی معادن به کمک بازار سرمایه
تامین مالی معادن به کمک بازار سرمایه

ولی اله فرزانه در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به اینکه معادن در دسته مهمترین واحدهای تولیدی کشور قرار دارند، اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی در اقتصاد محسوب می‌شود. محدودیت در تامین منابع مالی از نظام بانکی، اصلی‌ترین عامل بازدارنده بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه کسب وکار‌های کشور است و […]

ولی اله فرزانه در گفتگو با کانی مگ، با اشاره به اینکه معادن در دسته مهمترین واحدهای تولیدی کشور قرار دارند، اظهار داشت: بازار سرمایه یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی در اقتصاد محسوب می‌شود. محدودیت در تامین منابع مالی از نظام بانکی، اصلی‌ترین عامل بازدارنده بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه کسب وکار‌های کشور است و با توجه به بانک محور بودن فعالیت‌های اقتصادی و تامین مالی در نظام تولید کشورمان، امروزه تامین مالی از بازار سرمایه یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی افزود: تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله‌ی مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان‌هایی در ساز و کار تولید وجود دارد.

بورس کالا یکی از بهترین بازارها برای کشف قیمت محصولات معدنی است

فرزانه بابیان اینکه محصولات تولید شده معادن نیاز به قیمت‌گذاری واقعی دارند، عنوان کرد: بورس کالا یکی از بهترین بازارهای برای کشف قیمت این محصولات است. میان کشف قیمت و تامین مالی هم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: اگر خواهان استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها هستیم باید سیستم را به سمتی سوق دهیم که فعالیت‌های اقتصادی توجیه اقتصادی داشته باشند. در سیستم‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری کالاها در آن مطرح است کسی منابع مالی خود را به سمت شرکت‌ها و تأمین مالی آنها نخواهد برد. بنابراین بحث کارکرد بورس کالا از جهت کشف قیمت و ارتباط آن با تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه اینجا مشخص می‌شود.

بازار سرمایه حامی بخش مولد اقتصاد کشور

فزرانه با تاکید بر اینکه، می‌توان در راستای رفع چالش‌های بخش تولید در فرآیند تامین مالی و با تغییر در رویکردهای فعلی و بازنگری در سیاست‌های موجود، فرآیند تأمین مالی واحدهای تولیدی را به سمت بازار سرمایه و بورس‌های کالایی هدایت کرد، گفت: بازار سرمایه به سبب نقش اساسی درگردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن‌ها به سوی مصارف و نیاز‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور‌ها دارد. رشد اقتصادی به خصوص رونق تولید در کشور‌هایی که تامین مالی از بازار سرمایه آن‌ها در مقایسه با نظام بانکی بیشتر بوده، سریعتر است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: معادن کشور در حال حاضر نیاز به توسعه جدی دارند. باید با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی به سمت توسعه این بخش حرکت کنیم. برای اینکه بتوانیم مسیر تامین مالی بنگاه‌ها از بازار پول به بازار سرمایه را تغییر دهیم باید اقدام به طراحی و توسعه ابزار‌های نوین کنیم.