کاهش ۷ تا ۱۹ درصدی مصرف ظاهری زنجیره فولاد در داخل کشور
کاهش ۷ تا ۱۹ درصدی مصرف ظاهری زنجیره فولاد در داخل کشور

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرده است، طی هفت ماهه سال جاری ۱۵ میلیون و ۷۶۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید گشته که ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تن آن با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به مصرف ظاهری […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرده است، طی هفت ماهه سال جاری ۱۵ میلیون و ۷۶۹ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید گشته که ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تن آن با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به مصرف ظاهری آن در هفت ماهه ابتدایی سال۱۳۹۹، صرف داخل شده است. در نیمه نخست سال گذشته میزان مصرف شمش فولاد معادل ۱۴ میلیون و ۵۴۷ هزار تن ثبت شده است. بررسی‌های نشان می‌دهد۷ مصرف ظاهری زنجیره فولاد در داخل کشور ۷ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین از مجموع شش میلیون و ۲۸۵ هزار تن کل مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی وسایر مقاطع) تولید شده در هفت ماهه سال جاری، چهار میلیون و ۸۵۳ هزار تن آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری فولاد در نیمه نخست امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۵۰۸ هزار تن بوده، کمتر شده است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال جاری نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، ۱۳ درصد کمتر شده و از پنج میلیون و ۴۰۴ هزار تن به چهار میلیون و ۷۱۶ هزار تن رسیده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تولید زنجیره فولاد نیز معادل ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن ثبت شده که ۹ میلیون و ۵۶۹ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که ۱۰ میلیون و ۹۱۲ هزار تن بوده، ۱۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس آمار کمترین میزان افت مصرف ظاهری زنجیره فولاد در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش هفت درصدی، در مجموع هفت ماهه سال جاری به ۱۶ میلیون و ۶۸۰ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تن بوده است.

این در حالیست که آمار تولید زنجیره فولاد نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تمامی فرآورده‌های فولادی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل، محصولات و آهن اسفنجی با افت میزان تولید نسبت به هفت نخست سال گذشته روبرو شده‌اند؛ این در حالیست که مقایسه سه ماه ابتدایی سال با سه ماهه دوم سال جاری نیز بیانگر کاهش قابل توجه تولید در فصل تابستان نسبت به بهار امسال است و آمار تماما کاهشی تولید، ثمره قطعی‌های برق صنایع فولادی است.

اما در عین کاهش تولید و کاهش مصرف ظاهری زنجیره فولاد، صادرات فولادی‌ها در این مدت با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.