سیری در معدن شمس آباد اراک
سیری در معدن شمس آباد اراک

به گزارش کانی مگ، کانسار آهن منطقه شمس آباد در تشکیلات آهکی کرتاسه پایین به صورت جانشینی و تجزیه به وجود آمده است. در اثر نفوذ آب داغ و بخارآهن در داخل توده آهکی، یون‌های آهن دوبار مثبت جانشین یون‌های کلسیم می‌شود، بنابراین کربنات کلسیم تبدیل به کربنات آهن یا سیدریت شده است. تجزیه و […]

به گزارش کانی مگ، کانسار آهن منطقه شمس آباد در تشکیلات آهکی کرتاسه پایین به صورت جانشینی و تجزیه به وجود آمده است. در اثر نفوذ آب داغ و بخارآهن در داخل توده آهکی، یون‌های آهن دوبار مثبت جانشین یون‌های کلسیم می‌شود، بنابراین کربنات کلسیم تبدیل به کربنات آهن یا سیدریت شده است. تجزیه و تخریب سیدریت و خروج گاز دی اکسید کربن و جذب یون کلسیم و وجود آب و یا بخار آب در محیط، یون اکسید آهن به لیمونیت تبدیل شده است.

در ادامه تصاویری از این معدن روباز در شهرستان اراک را ببینید.