نوآوری نیاز جدی صنایع کشور است
نوآوری نیاز جدی صنایع کشور است

کانی مگ،ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اهمیت ویژه نوآوری در تمامی صنایع به خصوص بخش معدن، گفت: درحال حاضر موضوع جایگزینی درآمدهای معدنی با درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. نوآوری در معادن می‌تواند اولین راه برای توسعه و افزایش درآمدهای معادن باشد. وی افزود: در مسائل اکتشاف و فرآوری […]

کانی مگ،ابراهیم جمیلی رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه اهمیت ویژه نوآوری در تمامی صنایع به خصوص بخش معدن، گفت: درحال حاضر موضوع جایگزینی درآمدهای معدنی با درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. نوآوری در معادن می‌تواند اولین راه برای توسعه و افزایش درآمدهای معادن باشد.

وی افزود: در مسائل اکتشاف و فرآوری هنوز راه‌های طولانی داریم. فناوری‌های جدید و نوآوری‌ها می‌توانند قسمتی از معظلات این بخش‌ها را حل کنند.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایرانادامه داد: در همه‌ی بخش‌ها و صنایع نیاز به نوآوری داریم و بخش معدن نیز از این موضوع جدا نشدنی است. نقش معدن در اقتصاد ایران روبه رو رشد بوده است و این بخش نیاز دارد تا در آینده نیز رو به رشد باشد. برای رسیدن به این مهم و حضور در جامعه‌ی جهانی و بالا بردن تکنولوژی باید قیمت و کیفیت محصولات تولید شده در سطح بین‌المللی باشد. چراکه این مسائل مدت زیادی است در دنیا مطرح شده و ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه صنایع جهان دچار تغییرات تکنولوژیک شده است، اظهار داشت: انقلاب صنعتی چهارم فصل تازه‌ای را برای صنایع جهان رقم زده است. موج‌های فناوری و نوآوری‌ روز به روز صنایع جهان را دچار تغییرات شگرفی می‌کنند.

وی افزود: باید وارد بستر انقلاب صنعتی چهارم شده و خود را با شرایط به روز جهانی تطبیق دهیم. خوشبختانه علی رقم اینکه در کشورمان مهاجرت تحصیلی زیاد است؛ اما تحقیقات و دستاوردهای دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد. طرح‌های بسیاری در حوزه نوآوری توسط دانشجویان کشور آماده شده است.

جمیلی تصریح کرد: نیاز داریم با جامعه‌ی بین‌المللی ارتباط زیادی داشته باشیم و رشته‌های ارتباطی خود را با جامعه جهانی حفظ کنیم. کشورمان شرایط مناسبی در زمینه تکنولوژی‌های نوین و انقلاب‌های صنعتی مختلف دارد. رشد و توسعه در این بخش نیاز جدی به توجه و توسعه واحدهای تولیدی و تمرکز بر روی نوآوری دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:همچنین در اولویت قراردادن دانشگاه‌ها در واحد‌های تولید یک نیاز برای توسعه اقتصادی کشور و حرکت در راستای الزامات انقلاب صنعتی چهارم است.  

گفتگو از عاطفه عبدالهی، عضو تحریریه کانی مگ