مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در کشور
مزیت‌های رشد سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در کشور

کانی مگ،گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران نشان می دهد، در سال گذشته تنها ۷۵۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارت‌آپ‌ها انجام شده است. همچنین در نیم سال اول سال جاری، ۳۰ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارت‌آپی ایران انجام شده است. یکی از موتورهای محرک ایجاد اقتصاد متنوع و خلاق، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. اگر چنین اقتصادی […]

کانی مگ،گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران نشان می دهد، در سال گذشته تنها ۷۵۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارت‌آپ‌ها انجام شده است. همچنین در نیم سال اول سال جاری، ۳۰ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارت‌آپی ایران انجام شده است.

یکی از موتورهای محرک ایجاد اقتصاد متنوع و خلاق، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. اگر چنین اقتصادی در ایران توسعه پیدا نکند، شاهد خروج درصد بیشتری از نخبگان و نیروی کار ماهر و تحصیل کرده از کشور خواهیم بود. چراکه در اقتصاد ما فرصت رشد و توسعه فردی و مالی برای این افراد وجود ندارد.

اینفوگرافی پیش رو شمایی از مزیت‌های توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور است.

طرح از سپیده کاشانی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ