معادن ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
معادن ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند؟

به گزارش کانی مگ، آمار وزارت صمت نشان می‌دهد، حدود ۶۷ درصد از ذخایر معدنی کشور در حال حاضر در حال استخراج و بهره‌برداری است. گزارش پیشرو شمایی از وضعیت معادن ایران را نشان می‌دهد. طراحی از عاطفه عبدالهی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، آمار وزارت صمت نشان می‌دهد، حدود ۶۷ درصد از ذخایر معدنی کشور در حال حاضر در حال استخراج و بهره‌برداری است.

گزارش پیشرو شمایی از وضعیت معادن ایران را نشان می‌دهد.

طراحی از عاطفه عبدالهی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ