معادن راکد کشور سلب صلاحیت می‌شوند
معادن راکد کشور سلب صلاحیت می‌شوند

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایرنا، رضا محتشمی پور در هجدهمین نشست شورای معادن هرمزگان به ریاست استاندار هرمزگان به نقش معادن در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد و اظهارداشت: فعالیت نداشتن معادن و وجود معادن راکد پذیرفتنی نبوده و در صورت نداشتن فعالیت، معادن سلب صلاحیت شده و از طریق […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایرنا، رضا محتشمی پور در هجدهمین نشست شورای معادن هرمزگان به ریاست استاندار هرمزگان به نقش معادن در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته تاکید کرد و اظهارداشت: فعالیت نداشتن معادن و وجود معادن راکد پذیرفتنی نبوده و در صورت نداشتن فعالیت، معادن سلب صلاحیت شده و از طریق مزایده عمومی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی واگذار خواهند شد. 
وی در ادامه فرصت‌های معدنی هرمزگان را از مزیت‌های استان برشمرد و بیان داشت: اقدام‌های بسیار خوبی با توجه به فرصت‌های معدنی در استان، از لحاظ فناوری و همچنین ظرفیت صورت گرفته و امیدواریم با بهره‌برداری از آن‌ها نتیجه خوبی را در استان و کشور شاهد باشیم.
 در این نشست پرونده ۲ معدن دارای پروانه بهره‌برداری منقضی شده وفق ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن هرمزگان را بررسی کرد و باتوجه به نبود اجرای ماده ۴۵ قانون معادن توسط بهره‌برداران معادن یادشده و ماده ۵۴ آئین نامه اجرایی قانون معادن رای به انتزاع معادن از بهره‌برداران و واگذاری آن از طریق فرایند مزایده عمومی صادر شد.
معاون وزیر در امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: همچنین موضوع اجرای ماده ۲۰ قانون معادن در خصوص یک معدن غیرفعال هرمزگان نیز مطرح شد که منجر به صدور رای سلب صلاحیت بهره‌بردار معدن شد.
گفتنی است معادن از طریق فرآیند مزایده عمومی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی واگذار خواهند شد.