شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن چه وضعیتی دارد؟
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن چه وضعیتی دارد؟

به گزارش کانی مگ، گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١,۶ درصد افزایش دارد. تصویر پیش رو شمایی از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن را نشان می‌دهد. طرح از ملیکا علاء الدینی […]

به گزارش کانی مگ، گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور در فصل تابستان ١۴٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩، ١٠١,۶ درصد افزایش دارد.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن را نشان می‌دهد.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ