شاخص‌های کسب و کار در چه وضعیتی هستند؟
شاخص‌های کسب و کار در چه وضعیتی هستند؟

به گزارش کانی مگ، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (۶,۱۲) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۵.۸۰) ارزیابی شده‌اند. تصویر پیش رو شمایی از وضعیت شاخص کسب و کار ملی در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. طرح از سپیده […]

به گزارش کانی مگ، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تأسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال، بدترین وضعیت (۶,۱۲) و در کارگاه‌های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۵.۸۰) ارزیابی شده‌اند.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت شاخص کسب و کار ملی در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶,۴۴ ارزیابی کردند.

طرح از سپیده کاشانی، عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ