امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ چه وضعیتی داشت؟
امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ چه وضعیتی داشت؟

به گزارش کانی مگ، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۰/۶ از ۱۰( بدترین حالت)سنجیده شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۸ کمیت ۰۳/۶ و برای سال ۱۳۹۷ کمّیت۲۷/۶۲ را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال […]

به گزارش کانی مگ، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۱۳۹۹ مقدار ۳۰/۶ از ۱۰( بدترین حالت)سنجیده شده است.

این شاخص در سال ۱۳۹۸ کمیت ۰۳/۶ و برای سال ۱۳۹۷ کمّیت۲۷/۶۲ را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن نامناسبتر (بدتر) شده است.

تصویر زیر شمایی از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ را نشان می‌دهد.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ