انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن
انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن

به گزارش کانی مگ، هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزار و اعضا با کسب آرا انتخاب شدند. لیست اعضای منتخب به شرح زیر است: معدن هیات مدیره: رضا بستامی، محمدبشیر یوسفی یگانه، حمید آقاجانی معدن غیر هیات مدیره: هادی حمیدیان شورمستی، مهدی حمیدی نقشه‌بردار هیات مدیره: ابوالفضل رنجبر نقشه‌بردار غیر […]

به گزارش کانی مگ، هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران برگزار و اعضا با کسب آرا انتخاب شدند.

لیست اعضای منتخب به شرح زیر است:

معدن هیات مدیره: رضا بستامی، محمدبشیر یوسفی یگانه، حمید آقاجانی

معدن غیر هیات مدیره: هادی حمیدیان شورمستی، مهدی حمیدی

نقشه‌بردار هیات مدیره: ابوالفضل رنجبر

نقشه‌بردار غیر هیات مدیره: رامین کیامهر، عباسعلی صالح‌آبادی

زمین‌شناسی هیات مدیره: شهرام مبصر، هدایت اسدی

زمین‌شناسی غیر هیات مدیره: سیدنعمت‌الله حقیقی، محمدرضا مشرفی‌فر

متالورژی هیات مدیره: مسعود شهیدی زندی

متالورژی غیر هیات مدیره: محمدرضا عبدالله‌زاده میرشکاری، رضا شریفی

به این ترتیب هفت عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به شرح هستند:

رضا بستامی، محمدبشیر یوسفی یگانه، حمید آقاجانی، ابوالفضل رنجبر، شهرام مبصر، هدایت اسدی، مسعود شهیدی زندی