افول جایگاه رقابت‌پذیری کشورمان در سال گذشته
افول جایگاه رقابت‌پذیری کشورمان در سال گذشته

به گزارش کانی مگ، شاخص رقابت پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال۲۰ درصد از این هدف را محقق کند.ٰجایگاه ایران در منطقه هفدهم است، درحالی که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص […]

به گزارش کانی مگ، شاخص رقابت پذیری جهانی را در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر سال۲۰ درصد از این هدف را محقق کند.ٰجایگاه ایران در منطقه هفدهم است، درحالی که طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص رقابت پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه ارتقا دهد، حال آنکه این گزارش نشان می‌دهد چنین هدفی محقق نشده است.

گزارش پیش رو شمایی از وضعیت رقابت‌پذیری کشور در سال گذشته را نشان می‌دهد.

.طرح از سپیده کاشانی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ