پیشرفت ۵۰ درصدی طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت
پیشرفت ۵۰ درصدی طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا، احمد تشکینی،اظهار کرد: طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت حدود دو ماه است که شروع شده و پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد. وی عنوان کرد: به شکل پایلوت کار را از استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان شروع کردیم که اسناد این دو استان […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا، احمد تشکینی،اظهار کرد: طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت حدود دو ماه است که شروع شده و پیشرفت ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارد.

وی عنوان کرد: به شکل پایلوت کار را از استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان شروع کردیم که اسناد این دو استان پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارد، در سایر استان‌ها نیز کار را به صورت موازی پیش بردیم و در بازدیدی که از لرستان داشتیم فرآیند اجرایی کار به این صورت است که مؤسسه مطالعات با سازمان‌های صمت استان محوریت را بر عهده دارند و سایر معاونت‌های وزارتخانه و سایر سازمان‌های ذی‌نفع همکاری می‌کنند.

تشکینی با اشاره به این‌که قرار است دو کار اساسی انجام شود، افزود: در این راستا پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر استان به تفکیک شهرستان احصاء شده و طرح‌ها و پروژه‌هایی که مبتنی بر سند آمایش استان هستند را احصاء می‌کنیم، که شامل طرح‌های نیمه‌تمام بالای ۶۰ درصد، واحدهای فعالی که امکان توسعه دارند و  فعالیت‌های جدیدی که مبتنی بر سند آمایش هستند، احیاء معادن راکد، توسعه زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشور، بیان کرد: یک جدول توزیع جمعیتی نیز برای چهار سال آینده احصاء کردیم که نشان می‌دهد در هر استان به تفکیک شهرستان‌ها چه میزان شغل باید ایجاد شود.

وی ادامه داد: در این جدول سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز احصاء شده بنابراین مشخص است طی چهار سال آینده هر استان به تفکیک شهرستان چقدر اشتغال نیاز دارد و حالا می‌خواهیم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری مورد نیاز را در این مکان‌ها استقرار دهیم تا بتوانیم اشتغال مورد نیاز را ایجاد کنیم.