رشد صنعتی در دولت دوازدهم چطور پیش رفت؟
رشد صنعتی در دولت دوازدهم چطور پیش رفت؟

به گزارش کانی مگ، بر اساس این گزارش،تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال ۱۳۹۹نسبت به سال ۱۳۹۶، نزول ۱.۹ درصدی و تولید ناخالص داخلی با نفت هم کاهش حدود ۱۰درصدی داشته است. طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، بر اساس این گزارش،تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در سال ۱۳۹۹نسبت به سال ۱۳۹۶، نزول ۱.۹ درصدی و تولید ناخالص داخلی با نفت هم کاهش حدود ۱۰درصدی داشته است.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ