دانشگاه‌ها درهای ورود دانش به معادن هستند
دانشگاه‌ها درهای ورود دانش به معادن هستند

محمد صادق مشایخ کارشناس اقتصادی در گفتگو با کانی مگ، درباره اینکه چرا از پناسیل‌های موجود در صنعت معدن استفاده نمی‌شود، گفت: به نظر من، وقتی منطقی و عادلانه به بخش خصوصی مجوز دهیم که در استخراج معادن سهیم شوند خود به خود این صنعت رشد می‌کند. ما باید از سرمایه‌دارهای داخلی حمایت کنیم تا […]

محمد صادق مشایخ کارشناس اقتصادی در گفتگو با کانی مگ، درباره اینکه چرا از پناسیل‌های موجود در صنعت معدن استفاده نمی‌شود، گفت: به نظر من، وقتی منطقی و عادلانه به بخش خصوصی مجوز دهیم که در استخراج معادن سهیم شوند خود به خود این صنعت رشد می‌کند. ما باید از سرمایه‌دارهای داخلی حمایت کنیم تا مثل آن معدن نشود که فرو ریخت و چند کارگر زیر آن معدوم شدند. باید بخش خصوصی را به طور منطقی(نه به طور رانتی) وارد صنعت کنیم و از سرمایه‌های تخصصی و مالی آنها بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز مسئولین ما نخواستند بخش خصوصی را درگیر این موضوع کنند، تصریح کرد: به دلیل ورود نکردن بخش خصوصی به این صنعت شوند، توسعه یافتگی جدی در آن اتفاق نیفتاده است. ولی به این موضوع اعتقاد نداریم که باید از معادن و منابعی که داریم به طور منطقی و قانونی و تخصصی بهره برداری کنیم.

مشایخ براین باور است: متاسفانه صنایعی که داریم را به خاطر شرایط کشور توسعه نداده و به  بهره برداری نرسانده‌ایم. این موضوع نه منطقی و نه عادلانه است. الان در جریان منبع مشترک نفتی‌ با قطر، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند؛ همچنین چندین برابر آن استخراج کردند و بردند ولی ما هیچ احساسی نسبت به بهره برداری از منبع مشترک خلیج فارس و سفره‌های زیر زمینی نفت و گاز نداریم و معلوم است که به ضرر ملت است.

این کارشناس افزود: متاسفانه مسئولان کشور ما حتی نمی‌خواهند از قدرت ملی بهره برداری کنند. منظور از قدرت ملی که اشاره کردم هم منابع مالی و هم منابع انسانی است.  از یک طرف سرمایه‌های خود را به چین می فروشیم و استعدادهای جوانان و کشور را از بین می بریم و از طرف دیگر نیز سرمایه ملی‌ بهره برداری نمی کنیم. سرمایه ملی ما جوان‌هایی هستند که دانشگاه رفتند و بیکار هستند یا از ایران رفتند و حتی به سمت مواد مخدر کشیده شدند. مگر ما کم جوان نخبه و تحصیلکرده داریم! متاسفانه نشان دهنده این است که ما برای مردم‌ این کشور برنامه ریزی نمی‌کنیم و عده‌ای نفت را خام می‌فروشند و از منابع آن بهره برداری می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش، اگر دولت بخواهد از این صنعت حمایت کند باید چگونه حمایت کند؟ گفت: بزرگترین عامل استفاده از منابع و معادن ما دانشگاه‌ها هستند، اگر دانشگاه را وارد سیستم‌های تخصصی، صنعتی و معدنی کنند خود به خود از این معادن بهره برداری علمی می‌شود و مردم هم در آن سهیم می‌شوند. اگر سرمایه گذاری را آزاد بگذارند یا اصلا به بخش خصوصی بفروشند یا اجاره دهند از این منابع بهره برداری شود از این حالت بالفعل در می آید و بالقوه می‌شود.

مشایخ با اشاره به انقلاب صنعتی چهارم در معادن اظهار کرد: من کلا به مدیریت اقتصادی کشور اعتقادی نداریم چون ما می‌توانیم نیازمند کشورهای خارجی نباشیم. آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه بودند از تمام مناطق ما که صنایع در آنجا تعطیل بودند بازدید کردند و تفکر و توقعی که ما از ایشان داشتیم این بود که وقتی رئیس جمهور شدند تمام این صنایع تعطیل را بازگشایی و فعال کنند ولی متاسفانه هیچ کاری در این رابطه تا به امروز نشد.

وی در پاسخ به این پرسش، اگر معادن را دست بخش خصوصی واگذار کنیم چه نتایجی به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: معدن که خود به خود خروجی مالی ندارد و باید در آن سرمایه‌گذاری و از آن استخراج کنند، وقتی استخراج کردند رقابت به میدان می‌آید و این سرمایه‌ها و نیروی انسانی فعال می‌شوند و همه کارها به اصول اقتصادی می‌رسند. ما نمی‌خواهیم از مدیریتی که نمی تواند استعدادها و تخصص‌ها را به کار می گیرد استفاده کنیم. در حال حاضر چند درصد از دانشگاه‌ها در بخش صنعت و معدن و خودرو که بزرگترین ضربه را در مصرف بنزین به ملت ما می زند و روزی ۱۲۰ میلیون لیتر مصرف می‌کند و بنزینی که لیتری ۳۰ هزار تومان است را لیتری هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشیم که آن هم به دلیل ماشین‌های غیراستانداردی که تولید می‌کنیم تا بتوانند روند فروش خودرویی که باید در ۱۰۰ کیلومتر ۴ لیتر بنزین مصرف کند ۱۲ لیتر مصرف می کند فعال هستند؟ این بزرگترین ضربه اقتصادی است که دارد به ملت ما می‌خورد.  

او با اشاره به اینکه باتوجه به اینکه صنعت معدن ما تعطیل است پس نقش اتاق بازرگانی در بخش معدن و یا نقش کمیسیون صنعت و معدن چیست پاسخ داد: شما باید از آنها بپرسید موانعی که در راه صنعت و معدن و کشاورزی است چه چیزهایی است که الان کشاورزی ما به جای اینکه صادر کننده باشد خودکفا هم نیست. اینها را باید از رئیس اتاق بازرگانی بپرسید که پیشنهادات آنها برای فعال سازی بخش معادن چیست؟ آنها آدم‌های متخصص و کارشناسی هستند ولی وقتی منافع‌شان ایجاد کند صدایشان در نمی‌آید. ما در اتاق بازرگانی استعدادهایی داریم که می‌توانند یک کشور را اداره کنند ولی شما از آنها بپرسید که چرا ساکت هستید و منافعتان کجا هست که صدایتان در نمی‌آید؟

گفتگو از زهراترابی،عضو تحریریه کانی مگ