راهکارهای عبور از چالش‌های معادن
راهکارهای عبور از چالش‌های معادن

به گزارش کانی مگ، معادن کشور مشکلاتی دارند که بدون شک توجه به آنها و موجب توسعه و پیشرفت صنعت معدن و صنایع معدنی می‌شود. تصویر پیش‌رو شمایی از راهکارهای کارشناسان برای چالش‌های حوزه معادن است. طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، معادن کشور مشکلاتی دارند که بدون شک توجه به آنها و موجب توسعه و پیشرفت صنعت معدن و صنایع معدنی می‌شود.

تصویر پیش‌رو شمایی از راهکارهای کارشناسان برای چالش‌های حوزه معادن است.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ