سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی چقدر است؟
سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی چقدر است؟

به گزارش کانی مگ، گسترش نفوذ اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال به زندگی مردم، اقتصادها را وارد عصر جدیدی کرده است.تصویر پیش‌رو شمایی از سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی است. طرح از ملیکا علاء الدینی، عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، گسترش نفوذ اینترنت و فناوری‌های نوین دیجیتال به زندگی مردم، اقتصادها را وارد عصر جدیدی کرده است.تصویر پیش‌رو شمایی از سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی است.

طرح از ملیکا علاء الدینی، عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ