بررسی وضعیت ۲۰۲۱ از نگاه بانک جهانی
بررسی وضعیت ۲۰۲۱ از نگاه بانک جهانی

به گزارش کانی مگ، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است.گسترش مداوم کووید-۱۹ نشان می‌دهد که شیوع مکرر هنوز هم امکان پذیر است، به ویژه با توجه به ظهور انواع جدید کشنده و مقاوم در برابر واکسن‌های ویروس. افزایش سطح بدهی‌ها، سیستم مالی را در برابر افزایش ناگهانی نرخ بهره آسیب پذیر می‌کند، که این می‌تواند […]

به گزارش کانی مگ، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است.گسترش مداوم کووید-۱۹ نشان می‌دهد که شیوع مکرر هنوز هم امکان پذیر است، به ویژه با توجه به ظهور انواع جدید کشنده و مقاوم در برابر واکسن‌های ویروس. افزایش سطح بدهی‌ها، سیستم مالی را در برابر افزایش ناگهانی نرخ بهره آسیب پذیر می‌کند، که این می‌تواند ناشی از افزایش ریسک گریزی، تورم و یا انتظارات برای افزایش سریع پول باشد.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت سال ۲۰۲۱ به روایت بانک جهانی است.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ