مهمترین مشکلات معادن کشور کدامند؟
مهمترین مشکلات معادن کشور کدامند؟

به گزارش کانی مگ، معادن کشورمان در چند سال اخیر نه تنها نتوانسته‌اند شرایط رو به رشدی را تجربه کنند، بلکه به دلیل توجه اندک به این بخش در حوزه‌های تکنولوژی عقب مانده‌اند. تصویر پیش رو شمایی از مهمترین مشکلات و چالش‌های حوزه معدن کشور است. طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی […]

به گزارش کانی مگ، معادن کشورمان در چند سال اخیر نه تنها نتوانسته‌اند شرایط رو به رشدی را تجربه کنند، بلکه به دلیل توجه اندک به این بخش در حوزه‌های تکنولوژی عقب مانده‌اند.

تصویر پیش رو شمایی از مهمترین مشکلات و چالش‌های حوزه معدن کشور است.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ