معادن ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند؟
معادن ایران در چه وضعیتی به سر می‌برند؟

به گزارش کانی مگ، معادن ایران بر اساس آمار وگزارش‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. بسیاری از این واحدهای تولیدی با چالش‌ها و مشکلات جدی رو به رو هستند. ویدیو پیش رو به تحلیل مشکلات این واحدهای تولیدی می‌پردازد. تهیه و تنظیم از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، معادن ایران بر اساس آمار وگزارش‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. بسیاری از این واحدهای تولیدی با چالش‌ها و مشکلات جدی رو به رو هستند.

ویدیو پیش رو به تحلیل مشکلات این واحدهای تولیدی می‌پردازد.

مشکلات معادن ایران را بشناسیم.

تهیه و تنظیم از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ