ریشه مشکلات صنایع ایران در کجاست؟
ریشه مشکلات صنایع ایران در کجاست؟

به گزارش کانی مگ، مشکلات اقتصادی کشورمان به مسایل و موارد مختلف نسبت داده می‌شود که این مشکلات باعث ایجاد مشکلات ریشه‌ای برای صنایع و صنعتگران بخش خصوصی کشورمان شده است. ویدیو پیش رو شمایی از وضعیت صنایع ایران است. طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، مشکلات اقتصادی کشورمان به مسایل و موارد مختلف نسبت داده می‌شود که این مشکلات باعث ایجاد مشکلات ریشه‌ای برای صنایع و صنعتگران بخش خصوصی کشورمان شده است.

ویدیو پیش رو شمایی از وضعیت صنایع ایران است.

طرح از ملیکا علاء الدینی عضو تیم چند رسانه‌ای کانی مگ