اشتغالزایی معادن کوچک مقیاس برای بومی‌ها
اشتغالزایی معادن کوچک مقیاس برای بومی‌ها

به گزارش کانی مگ، بسیاری از معادن کوچک مقیاس در بحث سرمایه‌گذاری‌های اولیه پیشرو بوده و در برخی موارد به دلایلی نظیر عدم امکان فروش محصول نهایی با قیمت مناسب و ممنوعیت در انجام صادرات غیرفعال یا تعطیل مانده‌اند.بدیهی است که زنجیره معدنکاری مراحل متعددی دارد که با مطالعات زمین‌شناسی عمومی ‌و ساختمانی آغاز و […]

به گزارش کانی مگ، بسیاری از معادن کوچک مقیاس در بحث سرمایه‌گذاری‌های اولیه پیشرو بوده و در برخی موارد به دلایلی نظیر عدم امکان فروش محصول نهایی با قیمت مناسب و ممنوعیت در انجام صادرات غیرفعال یا تعطیل مانده‌اند.بدیهی است که زنجیره معدنکاری مراحل متعددی دارد که با مطالعات زمین‌شناسی عمومی ‌و ساختمانی آغاز و پس از شناسایی، پی‌جویی، اکتشافات عمومی ‌و تفصیلی، مطالعات پیش امکان‌سنجی و امکان‌سنجی، شناسایی پتانسیل‌های معدنی به ارزیابی فنی و اقتصادی و در نهایت به استخراج و استحصال محصول نهایی ختم می‌شود.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت معادن کوچک در کشور است.

طرح از ملیکا علاء الدینی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ