افزایش ۵۹.۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی
افزایش ۵۹.۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایرنا، براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۹ امسال مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایرنا، براساس این گزارش سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۹ امسال مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای امسال معادل چهار هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی  است.

برابر گزارش بانک مرکزی، از ۶ هزار و ۱۰۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۲ درصد آن (چهار هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در گزارش بانک مرکزی تاکید شده که برای ادامه مسیر کنونی باید همواره  ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. همچنین باید به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.