توضیحات وزیر صمت در مورد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید
توضیحات وزیر صمت در مورد بسته پیشنهادی رفع موانع تولید

به گزارش کانی مگ، به نقل از مهر،سید رضا فاطمی‌امین اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت صمت رفع موانعی است که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستند. در نخستین اقدام در مهرماه سال جاری با تاکید رییس جمهوری، ۲۶ ماده در بخش صادرات شناسایی کردیم که با تصویب و ابلاغ ستاد اقتصادی دولت، تأثیر خوبی در صادرات گذاشت و مورد استقبال […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از مهر،سید رضا فاطمی‌امین اظهار کرد: یکی از اقدامات وزارت صمت رفع موانعی است که فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف با آن مواجه هستند. در نخستین اقدام در مهرماه سال جاری با تاکید رییس جمهوری، ۲۶ ماده در بخش صادرات شناسایی کردیم که با تصویب و ابلاغ ستاد اقتصادی دولت، تأثیر خوبی در صادرات گذاشت و مورد استقبال و رضایت صادرکنندگان قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دومین بسته برای رفع موانع اقتصادی در پنج بخش تدوین شده است، افزود: حدود ۱۱ ماده مربوط به حوزه تأمین مالی، ۴ مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و ۶ ماده هم در خصوص کلیات موضوع کسب و کار است؛ همچنین در حوزه تأمین اجتماعی و زیرساخت‌های تولید هم موانعی احصا و احکامی در جهت رفع آنها پیش بینی شده است.

فاطمی‌امین ادامه داد: برخی از این پیشنهادها مانند تقسیط بدهی‌های مالیاتی به محض ابلاغ قابل اجراست چرا که ساز و کارها وجود دارد و صرفاً می‌بایست ابهاماتی که برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شود و برخی دیگر از پیشنهادها همچون افزایش اختیارات بانک‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکلات احصا شده از بررسی موانع تولید در طول چند سال گذشته به دست آمده و به نوعی مسائل کف میدان تولید مورد توجه قرار گرفته است،

وی تصریح کرد: تمامی موارد بسته پیشنهادی مذکور از ۲ هفته تا حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ قابلیت اجرا دارد و پیش بینی می‌شود مانند بسته حمایت از صادرات، تأثیرات بسیار خوبی را در مسیر رونق تولید و رضایت تولیدکنندگان داشته باشد.