معادن عامل رشد اشتغالزایی در کشور
معادن عامل رشد اشتغالزایی در کشور

به گزارش کانی مگ، معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان ، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه ،۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، […]

به گزارش کانی مگ، معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان ، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه ،۳ عنصر اصلی برای تولیدات اساسی هستند.فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت ‌زدایی است.معادن می‌توانند سهم قابل توجهی در اشتغالزایی داشته باشند.

تصویر پیش‌رو شمایی از وضعیت اشتغالزایی معادن کشور است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.