واردات ماشین‌آلات فرسوده قابل قبول نیست
واردات ماشین‌آلات فرسوده قابل قبول نیست

به گزارش کانی مگ، به نقل ار ایرنا،«رضا محتشمی‌پور» با اعلام اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین‌آلات معدن را نیاز داریم که البته آمار ۱۰ هزار یا ۱۲ هزار درست نیست،افزود: نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا سه‌هزار دستگاه ماشین‌آلات است. وی تصریح‌کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین‌آلات را تا ۱۰ سال پایین آورد، […]

به گزارش کانی مگ، به نقل ار ایرنا،«رضا محتشمی‌پور» با اعلام اینکه امروز تعداد قابل توجهی از ماشین‌آلات معدن را نیاز داریم که البته آمار ۱۰ هزار یا ۱۲ هزار درست نیست،افزود: نیاز حقیقی بخش معدن ۲ تا سه‌هزار دستگاه ماشین‌آلات است.

وی تصریح‌کرد: تصویب مقرراتی که عمر ماشین‌آلات را تا ۱۰ سال پایین آورد، به ضرر معادن و تولیدکننده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه ۶۷ هزار ماشین‌آلات برداشت و حمل در معادن فعال هستند، ادامه‌داد: از این تعداد ۱۰ هزار دستگاه بالای ۳۰ سال هستند که قابلیت کار ندارند.

وی با اعلام اینکه عمر میانگین ماشین‌آلات برداشت و حمل در معادن کشور ۱۸ سال است، اظهار داشت: دلیل افزایش سن ماشین‌آلات معدنی، محدودیت‌هایی است که برای واردات وضع شده و راهکار بهبود این وضع، کاهش موانع واردات است، اما نباید از واردات با پرداخت تسهیلات حمایت کنیم.

محتشمی پور اضافه‌کرد: بخش زیادی از تولیدات داخل به صورت مونتاژ است و ارز از کشور برای آن خارج می‌شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت تأکید کرد: بیشتر تولیدات داخلی در بخش ماشین‌آلات راه‌سازی است و امروز به‌جز چند دستگاه، تولید ماشین‌آلات معدنی نداریم.

وی بیان‌داشت: برای معادنی که بیش از چهار تا پنج دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند، به شرطی مجوز واردات می‌دهیم که ساخت یک دستگاه را با هپکو قرارداد ببندند و در این زمینه، دیگر ماشین سازی‌ها را حذف کرده ایم.

محتشمی پور در پایان گفت: تاکنون برای ساخت بیش از ۹۰ دستگاه ماشین‌آلات معدن با هپکو قرارداد بسته شده که ساخت ۵۰ دستگاه آغاز شده است و از آخر این ماه تحویل داده می‌شود.