معادن غیرفعال زیر ذره بین آمار
معادن غیرفعال زیر ذره بین آمار

به گزارش کانی مگ، به گفته فعالان معدنی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴/ ۰درصد است و این سهم اندک در حالی است که ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر معدنی در دنیا است. در این میان رشد معادن غیرفعال کشور باعث کاهش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی می‌شود. تصویر پیش رو […]

به گزارش کانی مگ، به گفته فعالان معدنی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴/ ۰درصد است و این سهم اندک در حالی است که ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر معدنی در دنیا است. در این میان رشد معادن غیرفعال کشور باعث کاهش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی می‌شود.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت معادن غیرفعال کشور است.

طرح از ملیکا علاءالدینی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ