معادن کشور چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند؟
معادن کشور چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند؟

به گزارش کانی مگ، بخش معدن می‌تواند از طریق فراهم کردن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری‌های صحیح در این بخش و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن است.مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است […]

به گزارش کانی مگ، بخش معدن می‌تواند از طریق فراهم کردن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری‌های صحیح در این بخش و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن است.مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که معادن کشور در ۹۹ حدود ۱۵۲ درصد ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده‌اند.

گزارش پیش نشان می‌دهد، معادن کشور در سال ۹۹ چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند؟

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.