معادن کشور وضعیت مطلوبی ندارند
معادن کشور وضعیت مطلوبی ندارند

به گزارش کانی مگ، معادن کشور در ۱۰ سال اخیر شرایط چندان مطلوبی را پشت سر نگذاشته‌اند.غفلت از نوآوری در معدن و صنایع معدنی و پیاده سازی نشدن موج‌های صنعتی در این صنعت مهم باعث کاهش سهم آن از اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور شده است. تصویر پیش رو شمایی از وضعیت […]

به گزارش کانی مگ، معادن کشور در ۱۰ سال اخیر شرایط چندان مطلوبی را پشت سر نگذاشته‌اند.غفلت از نوآوری در معدن و صنایع معدنی و پیاده سازی نشدن موج‌های صنعتی در این صنعت مهم باعث کاهش سهم آن از اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور شده است.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت معادن بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی تهران است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.