ارزش افزوده معادن کشور چقدر است؟
ارزش افزوده معادن کشور چقدر است؟

به گزارش کانی مگ، صنعت معدن می‌تواند از طریق فراهم کردن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع کند. این امر با سیاست‌گذاری‌های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی ممکن می‌شود. تصویر پیش […]

به گزارش کانی مگ، صنعت معدن می‌تواند از طریق فراهم کردن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع کند. این امر با سیاست‌گذاری‌های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش‌های اقتصادی ممکن می‌شود.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت ارزش افزوده ایجاد شده از سوی معادن کشور در اقتصاد است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.