معادن ایران در سال ۱۳۹۹ چقدر اشتغالزایی داشتند؟
معادن ایران در سال ۱۳۹۹ چقدر اشتغالزایی داشتند؟

به گزارش کانی مگ، معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اشتغالزایی و افزایش میزان گردش مالی و ارزآور قابل رقابت با درآمدهای حوزه نفتی، در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته و در این رابطه اقدامات موثری در راستای فعال‌سازی این بخش صورت گرفته است. تصویر پیش رو شمایی از […]

به گزارش کانی مگ، معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اشتغالزایی و افزایش میزان گردش مالی و ارزآور قابل رقابت با درآمدهای حوزه نفتی، در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته و در این رابطه اقدامات موثری در راستای فعال‌سازی این بخش صورت گرفته است.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت اشتغالزایی معادن زیر ذره بین آماری اتاق بازرگانی تهران است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ