معادن کشور از نبود ماشین‌آلات رنج می‌برند
معادن کشور از نبود ماشین‌آلات رنج می‌برند

به گزارش کانی مگ، معادن کشورمان با چالش جدی کمبود ماشین آلات رو به رو هستند. آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که معادن کشور ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند. ویدیو زیر تصویری از وضعیت ماشین آلات در معادن ایران است. طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ، معادن کشورمان با چالش جدی کمبود ماشین آلات رو به رو هستند. آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که معادن کشور ۱۰ تا ۱۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند.

ویدیو زیر تصویری از وضعیت ماشین آلات در معادن ایران است.

  • طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ