کدام استان معدن بیشتری دارد؟
کدام استان معدن بیشتری دارد؟

به گزارش کانی مگ، پهنه های معدنی در کشورمان می توانند عامل رشد و رونق اقتصادی باشند. صنعت معدن می توان عامل مهمی در توسعه اقتصادی و دلیل برون رفت از مشکلات اقتصادی باشد. به همین دلیل بر حوزه معدن و توجه به پهنه های معدنی تاکید ویژه‌ای می شود. تصویر پیش رو شمایی از […]

به گزارش کانی مگ، پهنه های معدنی در کشورمان می توانند عامل رشد و رونق اقتصادی باشند. صنعت معدن می توان عامل مهمی در توسعه اقتصادی و دلیل برون رفت از مشکلات اقتصادی باشد. به همین دلیل بر حوزه معدن و توجه به پهنه های معدنی تاکید ویژه‌ای می شود.

تصویر پیش رو شمایی از پهنه های معدنی کشور است.

طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ