تعداد مواد معدنی موجود در کشور چقدر است؟
تعداد مواد معدنی موجود در کشور چقدر است؟

به گزارش کانی مگ، آخرین آمار ارایه شده نشان می‌داد که ۶۸ ماده معدنی در کشورمان وجود داشت. بر اساس جدیدترین آمار وزارت صمت، اعلام می‌کند که ۸۱ ماده معدنی در کشور وجود دارد. گفته می‌شود، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده از دستگاه‌هایی که آنالیز بهتری از […]

به گزارش کانی مگ، آخرین آمار ارایه شده نشان می‌داد که ۶۸ ماده معدنی در کشورمان وجود داشت. بر اساس جدیدترین آمار وزارت صمت، اعلام می‌کند که ۸۱ ماده معدنی در کشور وجود دارد.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده از دستگاه‌هایی که آنالیز بهتری از عناصر معدنی در مقایسه با گذشته انجام می‌دهند، وجود ۸۱ نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده است.

ویدیو زیر مشروحی از وضعیت عناصر معدنی در کشور است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.