معادن زیر ذره‌بین آمار
معادن زیر ذره‌بین آمار

کانی مگ، آمارها نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی کشورمان، باتوجه به جایگاه‌یابی درآمدهای معدنی نسبت به سال‌های گذشته شرایط بهتری را پیدا کرده است. تصویر زیر شمایی از آمارهای معدنی در سال ۱۴۰۰ است. طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.

کانی مگ، آمارها نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی کشورمان، باتوجه به جایگاه‌یابی درآمدهای معدنی نسبت به سال‌های گذشته شرایط بهتری را پیدا کرده است.

تصویر زیر شمایی از آمارهای معدنی در سال ۱۴۰۰ است.

آمارهای معدنی سال ۱۴۰۰

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.