رشد تولید محصولات معدنی در سال ۱۴۰۰
رشد تولید محصولات معدنی در سال ۱۴۰۰

به گزارش کانی مگ، محصولات معدنی در کشورمان طی سال ۱۴۰۰ با رشد تولید رو به رو بودند. باتوجه به چالش‌هایی مانند کمبود برق در تابستان، مشکلات منابع آبی و چالش‌های بازارهای صادراتی، همچنان محصولات معدنی توانسته‌اند در مسیر رشد تولید قرار گیرند. ویدیو پیش‌رو شمایی از وضعیت تولید محصولات معدنی بر اساس آمار ایمیدرو […]

به گزارش کانی مگ، محصولات معدنی در کشورمان طی سال ۱۴۰۰ با رشد تولید رو به رو بودند. باتوجه به چالش‌هایی مانند کمبود برق در تابستان، مشکلات منابع آبی و چالش‌های بازارهای صادراتی، همچنان محصولات معدنی توانسته‌اند در مسیر رشد تولید قرار گیرند.

ویدیو پیش‌رو شمایی از وضعیت تولید محصولات معدنی بر اساس آمار ایمیدرو است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ