عمده تولید اقلام فولادی صرف مصارف داخلی شد
عمده تولید اقلام فولادی صرف مصارف داخلی شد

به گزارش کانی مگ، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، طی ١١ ماهه سال ١۴٠٠ بالغ بر ٢۵ میلیون تن (٢۵ میلیون و ٣٣٨ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که ١٨ میلیون و ٧٠١ هزار تن آن با کاهش ١۵ درصدی نسبت […]

به گزارش کانی مگ، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفته، طی ١١ ماهه سال ١۴٠٠ بالغ بر ٢۵ میلیون تن (٢۵ میلیون و ٣٣٨ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که ١٨ میلیون و ٧٠١ هزار تن آن با کاهش ١۵ درصدی نسبت به مصرف ظاهری آن در ١١ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹، صرف داخل شده است. در مجموع ١١ ماهه سال ١٣٩٩ میزان مصرف شمش فولاد معادل ٢٢ میلیون و ١٢٩ هزار تن ثبت شده است.

همچنین از مجموع ١٠ میلیون و ٣٠٨ هزار تن کل مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولیدشده در ١١ ماهه سال ١۴٠٠، هفت میلیون و ٨٩٨ هزار تن آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری فولاد در مدت  مذکور سال ١٣٩٩، حدود ١٠ درصد نسبت به مدت مشابه سال ١٣٩٩ که هشت میلیون و ٧٣٣ هزار تن بوده، کمتر شده است.

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در مدت مذکور سال گذشته (١۴٠٠) نسبت به ١١ ماهه سال ١٣٩٩، شش درصد کمتر شده و از هشت میلیون و ١٣۴ هزار تن به هفت میلیون و ۶۴٣ هزار تن رسیده است.

از ابتدای فروردین تا پایان بهمن‌ماه، تولید محصولات فولادی نیز معادل ١٨ میلیون و ٢٨ هزار تن ثبت شده که ١۵ میلیون و ۶۶٨ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال ١٣٩٩ که ١٧ میلیون و ١٩٠ هزار تن بوده، ٩ درصد کاهش مصرف را رقم زده است.

بر اساس آمار کمترین میزان افت مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با کاهش دو درصدی، در مجموع ١١ ماهه سال ١۴٠٠ به ٢۶ میلیون و ۴٩٣ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال ١٣٩٩ معادل ٢٧ میلیون و ٢٣ هزار تن بوده است.

این در حالی‌ست که آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ١۴٠٠، تمامی فرآورده‌های فولادی اعم از شمش، مقاطع تخت و طویل، محصولات و آهن اسفنجی با افت میزان تولید نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩٩ روبه‌رو شده‌اند؛ این در حالی‌ست که مقایسه آمار صادرات این اقلام در این مقایسه آماری جز برای مقاطع تخت فولادی افزایشی ثبت شده است.