چرا تولید جهانی کبالت افزایش یافت؟
چرا تولید جهانی کبالت افزایش یافت؟

به گزارش کانی مگ،تولید معادن کبالت جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۷۰هزار تن رسید که نسبت به تولید ۱۴۲هزار تن از این ماده معدنی در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد ۲۰ درصدی نشان می دهد. تصویر زیر شمایی از وضعیت تولید معادن کبالت در جهان است. طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ

به گزارش کانی مگ،تولید معادن کبالت جهان طی سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۷۰هزار تن رسید که نسبت به تولید ۱۴۲هزار تن از این ماده معدنی در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد ۲۰ درصدی نشان می دهد.

تصویر زیر شمایی از وضعیت تولید معادن کبالت در جهان است.

طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ