عملکرد شرکت‌های دانش بنیان در سال۱۴۰۰ چگونه بود؟
عملکرد شرکت‌های دانش بنیان در سال۱۴۰۰ چگونه بود؟

به گزارش کانی مگ، شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ماهیت و فعالیت‌شان، به دو گروه شرکت‌‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ جای می‌گیرد.   طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای […]

به گزارش کانی مگ، شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ماهیت و فعالیت‌شان، به دو گروه شرکت‌‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا دسته‌بندی شده و دانش‌بنیان‌های نوپا یا تولیدی نیز بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناورانه در ۳ گروه نوع یک، نوع دو یا نوع ۳ جای می‌گیرد.

 

طرح از ملیکا علاالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ