رشد ۲۰درصدی تولید آلومینیوم در سال ۱۴۰۰
رشد ۲۰درصدی تولید آلومینیوم در سال ۱۴۰۰

کانی مگ،کشور ایران جزو اولین تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در خاورمیانه است. تولید آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۵۱ با ایجاد کارخانه آلومینیوم اراک آغاز شد. سپس کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال به مجموعه تولید کشور افزوده شدند. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تولید شمش آلومینیوم کشور بر پایه همین سه کارخانه و با ظرفیت اسمی […]

کانی مگ،کشور ایران جزو اولین تولیدکنندگان شمش آلومینیوم در خاورمیانه است. تولید آلومینیوم در ایران از سال ۱۳۵۱ با ایجاد کارخانه آلومینیوم اراک آغاز شد. سپس کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال به مجموعه تولید کشور افزوده شدند. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تولید شمش آلومینیوم کشور بر پایه همین سه کارخانه و با ظرفیت اسمی مجموعا حدود ۴۵۰ هزار تنی پیش رفت.

تصویر پیش رو شمایی از وضعیت تولید آلومینیوم در سال ۱۴۰۰ است.

طرح از ملیکا علاءالدینی، عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.