تدوین سند آمایش صنعت و معدن استان همدان
تدوین سند آمایش صنعت و معدن استان همدان

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا،احمد شانیان با اشاره به اینکه امسال روند استان همدان روبه توسعه است،اظهار کرد: برنامه‌ها و کارهای مختلفی در حوزه صنعت و معدن دیده‌ شده و سعی بر آن داریم که با کار جهادی و به صورت کارشناسی موارد و مسائل پیگیری شود. وی افزود: یکی از برنامه‌هایی […]

به گزارش کانی مگ، به نقل از ایسنا،احمد شانیان با اشاره به اینکه امسال روند استان همدان روبه توسعه است،اظهار کرد: برنامه‌ها و کارهای مختلفی در حوزه صنعت و معدن دیده‌ شده و سعی بر آن داریم که با کار جهادی و به صورت کارشناسی موارد و مسائل پیگیری شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که برای اولین بار در حال انجام است، تدوین سند آمایش صنعت معدن استان همدان بوده که در این سند چشم انداز و کارهای اجرایی استان تا سال ۱۴۰۴ دیده شده ضمن اینکه این سند برخلاف بسیاری از سندهای دیگر در بستر تئوری نیست.

شانیان تصریح کرد: در این سند موضوعات و مسائل با ۱۷ دستگاه مرتبط که با حوزه صنعت معدن فعالیت دارند و مرتبط هستند جلسه کارشناسی گذاشته شده که بتوانیم طبق پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان تا سال ۱۴۰۴ حداقل‌های ممکن را پیش‌بینی کنیم.

وی با بیان اینکه در این سند صنایع استان همدان برای هر شهرستان به صورت امکان سنجی و جانمایی مشخص شده، خاطرنشان کرد: با این سند مشخص کرده‌ایم که تا سال۱۴۰۴ در حوزه صنعت و معدن طبق پتانسیل در کجا قرار داریم.

شانیان تصریح کرد: فرق این سند با سایر سندها در این است که در سندهای قبلی چندان به جزئیات کار پرداخته نشده بود و اینکه همه دستگاه‌ها بخواهند در اینکه بتوانیم چه صنعت و معدنی را در استان راه اندازی کنیم دخیل نبودند.

وی در پایان گفت: با مواردی که در این سند دیده شده امیدواریم این سند بتواند یک ریل گذاری برای موضوعات صنعتی و معدنی استان همدان باشد.