رشد ۷۱ درصدی فروش شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰
رشد ۷۱ درصدی فروش شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰

به گزارش کانی مگ، درحالیکه بازار سرمایه وضعیت نامطلوبی را در سال ۱۴۰۰ پشت سرگذاشته است؛ اما شرکت‌های معدنی با رشد فروش ۷۱درصدی  در بازار سرمایه موفق به جایگاه یابی در این بازار شده‌اند. گفتنی است، برنامه شرکت‌های معدنی این است که ضمن حفظ سود،منابع خودررا در طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کنند. ویدیو زیر شمایی از […]

به گزارش کانی مگ، درحالیکه بازار سرمایه وضعیت نامطلوبی را در سال ۱۴۰۰ پشت سرگذاشته است؛ اما شرکت‌های معدنی با رشد فروش ۷۱درصدی  در بازار سرمایه موفق به جایگاه یابی در این بازار شده‌اند.

گفتنی است، برنامه شرکت‌های معدنی این است که ضمن حفظ سود،منابع خودررا در طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری کنند.

ویدیو زیر شمایی از وضعیت فروش شرکت‌های معدنی در بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۰ است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ.