مهمترین چالش‌های صنعت معدن کدامند؟
مهمترین چالش‌های صنعت معدن کدامند؟

به گزارش کانی مگ، صنعت معدن کشورمان با چالش‌ها و مشکلات متعددی رو به رو است. بسیاری از کاشناسان معتقدند، چالش تامین مالی این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از جمله چالش‌های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات […]

به گزارش کانی مگ، صنعت معدن کشورمان با چالش‌ها و مشکلات متعددی رو به رو است. بسیاری از کاشناسان معتقدند، چالش تامین مالی این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از جمله چالش‌های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می‌توان به تامین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک‌ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه‌ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد. در گزارشی مرکز پژوهش‌های بازرگانی مهمترین چالش‌های صنعت معدن در سال ۱۴۰۰ را معرفی کرده است.

تصویر زیر شمایی از وضعیت صنعت معدن و چالش‌های مهم آن در سال ۱۴۰۰ است.

طرح از ملیکا علاءالدینی عضو تیم چندرسانه‌ای کانی مگ