پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ماه ‍۱۴۰۰ در بخش صنعت و معدن
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ماه ‍۱۴۰۰ در بخش صنعت و معدن
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ماه ‍۱۴۰۰ بخش صنعت و معدن پرداخت.

به گزارش کانی مگ، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفترمطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی به بررسی پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در اسفند ماه ‍۱۴۰۰ بخش صنعت و معدن  پرداخت.

براساس این گزراش تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند.

در این گزارش عنوان شده که اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می‌شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی اسفند ماه ۱۴۰۰، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸/۵درصدی، نسبت به ماه قبل با کاهش ۰/۴ درصدی و در مجموع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱/۹درصدی مواجه شده است. در این ماه ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید و ۴ رشته فعالیت افزایش اندکی در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «شیمیایی (بجز دارو)» با اختلاف چشمگیر بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴۱/۷ درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش۱۳/۶ و درمجموع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش ۶/۲ درصدی مواجه شده است.

در گزارش دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: طی اسفند ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۵/۷درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش ۱۳ درصدی و درمجموع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش ۰/۶درصدی مواجه شده است. در این ماه رشته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «فلزات پایه» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش و رشته فعالیت «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در بالا نگه داشتن شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته‌اند. همچنین شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۳۳/۶ درصدی، نسبت به ماه قبل با افزایش ۸۳/۶ و درمجموع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱۵/۴ درصدی مواجه شده است.

در این گزارش تاکید شده کهدر اسفندماه ۱۴۰۰ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی ۱/۳ درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به ۴۶/۸درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه شاخص قیمت ۸۸/۸درصد افزایش یافته است.